top of page
80196269_2800753293304158_99932897297616
o fundacji Arcy Arty
Od ok 15 lat poza własną twórczością zajmuję się też uczeniem sztuki, prowadzeniem zajeć plastycznych i warsztatów dla dzieci i dorosłych. Staram się zaszczepić 'bakcyla' sztuki u jak nalmłodszych i pokazywać dzieła mistrzów :-) Niezwykle ważna jest dla mnie sztuka patrzenia, którą trzeba rozwijać tak jak wszystkie inne umiejętności. Kto patrzy się na świat z uważnością - bada i doświadcza więcej. 
 
Od jakiegoś czasu chciałam nadać moim działaniom bardziej formalny kształt. Marzyłam zawsze o miejscu, które tętni sztuką, w którym odbywają się warsztaty, do którego przyjeżdżają artyści, miejscu które wspiera i daje radość z tworzenia. Założyłam fundację Arcy Arty. Fundacja z łaciny oznacza 'założyć fundament' i właśnie to się dzieje. Zakładam fundament miejsca, które przybliża sztukę i działania twórcze, fundament który u osób które tu działają zaprocentuje kreatywnością i szerszym spojżeniem na świat. Miejsca, które integruje pokolenia i wspiera potrzebujących.
 
Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą tworzyć i tych którzy mają ciekawe pomysły na wspólne działania.
Joanna Zając-Slapničar
87154219_1302107873329048_57829359351926
bottom of page